Lida Veringmeier

De afscheidsbijeenkomst van Lida zal in besloten kring plaatsvinden op donderdag 25 november om 16.00 uur bij Crematorium St. Laurentius. Wij nodigen u uit het afscheid te volgen via de livestream (deze is ook op een later tijdstip nog terug te zien): 

Livestreaming

Bij aankomst bij het crematorium om 15.45 uur zal Lida worden ontvangen door een erehaag. Vanzelfsprekend zouden wij het heel mooi vinden als u hierbij aanwezig kunt zijn. Om Lida te omringen met bloemen, is het fijn als iedereen een onverpakte bloem meebrengt.